Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 
         BURSA DOĞANKÖY’DE YAPIMI PLANLANAN 1.388 YATAKLI BURSA ŞEHİR HASTANESİ DE HAYALMİ OLUYOR ACABA?

Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin katılımıyla imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan 1.355 yataklı Bursa Entegre Sağlık Tesisinin yapılacağı Doğanköy 21 parsel numaralı taşınmaz konusunda altı ayrı dava devam ediyor.

Üstelik bu davalar nedeniyle Bursa Şehir Hastanesinin yapılacağı Doğanköy 21 parsel numaralı arsanın tapu kaydı üzerinde davalıdır şerhi halen mevcut.

Bursa 4., 5. ve 8. Asliye Hukuk Mahkemelerinde devam eden mülkiyete ilişkin yargılamalar dışında, kadimden beri mera vasfında olan taşınmazın tapu dairesi gecelere kadar açık tutularak bir gecede orman vasfına çevrilmesi karşısında yukarıda anılan davaların ilgilileri tarafından Bursa 1., 2. ve 3. İdare Mahkemelerinde üç ayrı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası da açılmış durumda,

Tüm bu hukuki ihtilaflara rağmen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bu alana hastane yapılabilmesi için, arsanın Sağlık Bakanlığına tahsisi amacıyla ön izinde vermiş,

Orman Bölge Müdürlüğünün verdiği bu ön izinde yargıya taşınmak üzere çünkü;

27 Mart 2007 tarih 26470 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Orman Sayılan Alanlar Hakkında Verilecek izinler Hakkındaki Yönetmeliğin 62. Maddesinde ‘
’Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde dava sonucuna kadar izin verilmez.’’

15 Eylül 2011 tarih 28055 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ORMAN KANUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

Mülkiyet uyuşmazlığı

Madde 25-(1)
Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde dava sonucuna kadar izin verilmez. Şeklinde açık düzenleme getirilmiştir.

Bu nedenle Orman Bölge Müdürlüğünün bu alanı Sağlık Bakanlığına ön izin ve devamında tahsis yöntemiyle hastane yapımı amacıyla verebilmesi için öncelikle mülkiyete ilişkin bu davaların bir şekilde örneğin davalardan karşılıklı feragatle sonuçlanması gerekiyor.

Peki, ilgili bürokratlar tarafından neden bu kadar hukuki karmaşaya yol açan bir yöntem izleniyor?

Otosansit arazisi de mera vasfındayken Bursa İl Mera Komisyonunun mera dışı kullanım kararıyla Hastane yapımı için daha önceki alternatifler arasında Sağlık Bakanlığına sunulmuştu.

Yani mera vasıflı Doğanköy 21 parsel numaralı taşınmazın Bursa İl Mera Komisyonu tarafından mera dışı kullanım kararı alınarak, Sağlık Bakanlığına hastane yapımı amacıyla tahsis edilmesinde hiçbir hukuki problem yoktu.

Mera vasfındaki bir arsayı bir gecede orman vasfına çevirerek Orman Bölge Müdürlüğüne devretmek, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili Yönetmeliğe açıkça aykırı biçimde Sağlık Bakanlığına tahsis etmek amacıyla ön izin vermek, Bursalıların yıllardan beri özlemle beklediği bu kadar önemli bir hastane yatırımını hiç yoktan birçok iptal davasının konusu yaparak yeni hukuki sıkıntılara sokmak gibi dâhiyane bir fikir kimden çıktı acaba?

Sayın Başbakanımızın sık sık dile getirdiği,’’
Şehir Hastaneleri konusunda Yargı yıllardan beri elimizi bağladı’’ şeklindeki haklı yakınma, Bursa Şehir Hastanesi yapımında Yargının değil ama konuyla ilgili Bürokratların bu hayırlı yatırım konusunda Hükümetin elini kolunu bağlamasına dönüşmek üzere

Cihangir Dönmez
05.11.2013