Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL ÇELİKBİLEK HAKKINDA  İÇİŞLERİ BAKANI TARAFINDAN  GÖREVİ İHMAL VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARINA İLİŞKİN OLARAK SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek hakkında, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından Beykoz da süren ve göz yumulan kaçak yapılaşma ile ilgili olarak 2011/47 sayı ile soruşturma izni verildi.

Bakan tarafından verilen bu soruşturma izni Beykoz Belediye Başkanı ile birlikte Yapı Kontrol Müdürü Mahmut Gülbasarı ve ilgili birimlerde görevli bir takım memurları da  kapsamaktadır.

Ak Partili İçişleri Bakanının, Beykoz Belediyesinin AK Partili Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek hakkında soruşturma izni vermesi, artık mızrağın çuvala sığmadığını ve Beykoz  Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek  hakkındaki iddiaların çok ciddi belge, bulgu ve delillere dayandığı düşüncesini kuvvetlendiriyor.

Beykoz Belediye Başkanı hakkında görevini yapmadığı gerekçesi ile  soruşturma izni verilen kaçak yapılar ise iki açıdan ilginç , birincisi Hazine arazisi üzerinde yer alan ve son yıllarda yapılan bu kaçak yapılara ilişkin Beykoz Belediyesince ve Beykoz Kaymakamınca vatandaş  şikayetlerine rağmen, Jandarma tutanaklarına rağmen, hiçbir kanuni işlemin yapılmamış olması, ikincisi ise bu kaçak yapıların sahipleri ; bu kaçak yapılardan birincisi Toygartepe otobüs durağının tam karşısında yer alan bizzat Beykoz da kaçak yapıları denetlemekten sorumlu Beykoz Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürü Mahmut Gülbasara ait, ikincisi ise Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek le aynı dönemde Ak Partiden Beykoz Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurusu yapan AK Partili Vahit Paksoya a ait olan ve her katı 1000m2 lik  Riva yolu üzerindeki  kaçak dev showroom. Bu kaçak yapıların önünden hergün yüzlerce araç ve insan geçmesine, Jandarma tarafından kaçak yapı  tutanağı tutularak Belediye ve Kaymakamlığa gönderilmiş olmasına rağmen, Belediye Başkanı ve Kaymakamca bugüne kadar hiçbir işlemin yapılmamış olması da, Belediye Başkanı  Yücel Çelikbilek  ve Beykoz Kaymakamı Aydın Ergün tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının, Beykozdaki tüm eşit hukuki durumdaki vatandaşlara eşit olarak  uygulanmadığı, kendilerine göre imtiyazlı bir takım kimselere Kanunlara rağmen ayrımcılık yapıldığı  yönünde kuvvetli  şüphe doğuruyor.

Aslında İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalayın Ak Partili Belediye Başkanı hakkında hiç tereddüt etmeden soruşturma izni vermesi, Ak Parti Hükümetinin yolsuzluklarla mücadelede ne kadar kararlı olduğunu, yolsuzluğu yapan kendi Partisinin Belediye Başkanı bile olsa yolsuzluğa asla  rıza göstermeyeceğini, örtbas etmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor.

Bu nedenle, Beykozun Ak Partili Belediye Başkanı Yücel Çelikbilekin bu durumda yapması gereken, soruşturma izni verilen kaçak yapılar en yakın arkadaşlarına bile ait olsa hiç tereddüt etmeden ve zaman geçirmeden bu kaçak yapıların 775 Sayılı Yasa kapsamında  tebligatsız olarak yıkımlarını gerçekleştirmek, ancak yakın arkadaşlarının kaçak yapılarını yıkmaya gönlü el vermiyorsa, Belediye Başkanlığından istifa ederek Kanunları her vatandaşa eşit ve tereddütsüz  uygulayacak yeni Belediye Başkanına imkan vermektir.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilekin, İçişleri Bakanıncada kaçak olmasına rağmen, Belediye Başkanınca hiçbir kanuni işlemin yapılmadığı gerekçesi ile hakkında soruşturma izni verdiği kaçak yapıların yıkımlarını infaz etmemesi, buna rağmen görevde kalmayı sürdürmesi,  ülkemizin seçime gittiği bu günlerde yolsuzlukla mücadelede hiçbir sınır, makam ve ayrıcalık tanımayan Sayın Başbakanımızın İdaresindeki Ak Parti Hükümetine ve Ak Partiye büyük zararlar verebilecektir.

 Beykoz da  milyonlarcaliralık cirosu olan Kaçak Yapı Çarkı Nasıl Çalışıyor ;

İster hazine arazisi, ister 2b arazi,  ister tapulu arazi üzerine kaçak yapı yapmak istediğiniz zaman Beykoz Yapı Kontrol Müdürlüğünü şahsen ziyaret ediyorsunuz, görevli eleman sizinle kaçak yapıyı yapacağınız arsayı görmeye geliyor, arsanın fotoğrafları çekiliyor, yapmak istediğiniz kaçak yapının alanı belirleniyor, buna göre kaçak yapı karşılığı ödeyeceğiniz bir bedel belirleniyor.

Bu kaçak yapıya göz yumma bedelinin bir kısmı Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne BAĞIŞ adı altında makbuzla ödeniyor, Paranın kalan kısmı ise bu için belirlenmiş olan emanetçiye makbuzsuz olarak teslim ediliyor. Bu aşamadan sonra Beykoz Yapı Kontrol Müdürlüğünün hareketsiz kalarak sağladığı gizli koruma ile kaçak yapı  Belediyeye makbuzlu makbuzsuz para ödeyen vatandaş tarafından rahatlıkla inşa ediliyor. Aynı zamanda Beykoz Belediyesi Emlak Müdürlüğü bu taşınmazda sanki on yıldır bu yapı varmış gibi kaçak yapı yapmak isteyen  vatandaştan on yıl geriye dönük emlak vergisi beyannamesi alarak, bu şekilde emlak sicil kaydı oluşturuyor.( Ancak bu kaçak yapıların on yıldır mevcut olmadığı, yeni yapıldığı uydu çıktılarından kolaylıkla anlaşılıyor )

Kaçak yapı yapılan arazi Hazine yada 2b arazisi ise, 3091 Sayılı Yasa kapsamında işgalin giderilmesi için sorumlu vatandaş olarak Beykoz Kaymakamlığına başvurduğunuzda, Beykoz Kaymakamının Kanunla verilmiş görevi RESEN HAZİNE ARAZİSİ ÜZERİNDEKİ İŞGALİ SONLANDIRMAK OLMASINA RAĞMEN, Beykoz Kaymakamlığı kaçak yapının kaçak yapıyı yapan işgalcisine, zeminin ise Milli Emlaka teslimine karar veriyor, Anadolu Yakası Milli Emlak Müdürü de bu karara itiraz bile etmeden usuli bir tutanakla zemini teslim almış gibi işlem yapıyor. Ancak kaçak yapı fiilen kendisine teslim edilen kaçak yapı sahibi  bu işgali devam ettiriyor. Böylece Hazine arazisi üzerine Belediye tarafından alınan para karşılığı  yapılan kaçak yapıya Beykoz Kaymakamı ve Milli Emlak Müdürü de göz yummuş oluyor. Aslında bu iki bürokratın KANUNLA TANIMLANMIŞ görevi Hazine arazisi üzerindeki işgale 2886 Sayılı Yasa kapsamında son vermek ve  Hazine arazisi üzerindeki kaçak yapının 775 Sayılı Yasa gereğince ilgili Beykoz Belediyesi tarafından tebligatsız olarak yıkılmasını sağlamaktır.

Üstüne üstlük tüm bu işlemlerin yapıldığı yer olan Beykoz SİT alanıdır. Bu nedenle Beykoz Belediye Başkanı, Beykoz Kaymakamı ve Anadolu Yakası Milli Emlak Müdürünün Hazine arazisi üzerine kaçak yapılar yapılmasına göz yummaları, Türk ceza kanunundaki imar kirliliğine neden olmak suçu yanında, aynı zamanda Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu açısından da  ayrıca takibat gerektiren bir  suç fiilini oluşturuyor.

Belediye tarafından kaçak yapı karşılığı makbuzlu makbuzsuz para alınan kaçak yapının yine Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek tarafından şikayet ve yıkımlardan korunması :

Vatandaş tarafından kaçak yapının yıkımı yazılı dilekçe ile ilgili kurumlardan talep edildiğinde, bu kaçak yapı  Hazine arazisi üzerinde ise, görevi Hazine  arazisini korumak olan Milli Emlak Müdürlüğü yıkım bile talep etmeden  ‘’ Bu Belediyenin sorumluluğundadır’’ diyerek resmi yazı ile görevini ihmal etmekte sakınca görmüyor, Beykoz Kaymakamı 3091 Sayılı Kanunun açık hükümlerine rağmen bu işgali sonlandırmıyor, Belediye dilekçe sahibi vatandaşa Beykoz da çok sayıda kaçak yapının olduğunu, bu nedenle bu kaçak yapının da kaçak yapı ihaleten yıkım listesine alındığını bildiriyor.Bu kaçak yapı ihaleten yıkım listesi, aslında kaçak yapı koruma listesi gibi işlev görüyor, Belediye Başkanı ara sıra Belediye Encümen üyelerinin bile haberi olmayacak şekilde kaçak yapı yıkım ihalesi açıyor,bu ihaleden kazara haberdar olarak ihaleye katılmak isteyen firmalara, bu ihaleye katılmalarının çok hayırlı olmayacağı  nazikçe! söyleniyor, yıkımlar infaz edilmiyor,  böylece Belediye Başkanı görevini yerine getirmiş gibi görünerek, Belediyeye makbuzlu makbuzsuz para ödemiş olan Kaçak yapıları ve sahiplerini koruma altında tutmaya devam ediyor.

Bu konuda iki somut örnek vermek gerekirse ;  Beykoz Belediyesine kaçak yapı için bağış adı altında makbuzla ( makbuzsuz ödenen kısım bilgimiz dışındadır ) para ödeyen M. Başarı isimli vatandaşın Elmalı köyündeki kaçak yapısı hakkında yıkım talepli şikayet dilekçesi verilmesine rağmen Beykoz Belediyesi bu kaçak yapıyı yıkmazken, Beykoz Belediyesine para ödemeden kafasına göre  Elmalı köyünde kaçak yapı yapan M. Satır isimli vatandaşın kaçak yapısını 775 Sayılı Yasa gereği tebligatsız olarak ( ihaleten yıkım-koruma  listesine almadan ) hemen Belediyenin iş makinaları ile başına yıkıyor.

Eski Beykoz Jandarma Komutanı hakkında kaçak yapılara göz yummak suretiyle milyonlarca liralık servet edindiği iddiası ile ceza davası açılmıştır. Beykoz da sadece Jandarma Komutanının göz yumması ile kaçak yapılar yapılması ve o kaçak yapıların yıkılmadan ayakta kalması ancak Beykoz Belediye Başkanının, Beykoz Kaymakamının ve Anadolu Yakası Milli Emlak Müdürünün de bu kaçak yapılarla ilgili olarak tahliye ve yıkım konusundaki görevlerini  ihmal etmeleri sonucu mümkün olabilir.

Kaçak yapıya göz yumma karşılığı  Beykoz Belediyesi adına alınan bağış makbuzları, Beykoz da tıkır tıkır işleyen kaçak yapı çarkının açık ispat  belgeleridir. Bu bağış makbuzları ile  ilgili olarak Savcılık ve İçişleri Bakanlığı tarafından detaylı inceleme yapılması halinde Beykoz Belediyesine yapılan yüzlerce bağış makbuzunun arkasından böyle  usulsüzlüklerin çıkacağı aşikardır, öyle ya hayatında Beykoz da oturmamış vatandaşın BEYKOZ BELEDİYESİNİN  önünden geçerken birdenbire gönlünün kabarıp BEYKOZ BELEDİYESİNE bağış yapması çok normal bir tutum değildir. Yüksek miktarlarda ve sıkça bağış yapılan  kurum DARÜLACAZE DEĞİL, BEYKOZ  BELEDİYESİDİR.

SON SÖZ :  BEYKOZ BELEDİYESİNE BAĞIŞ YAPANLAR, KARŞILIĞINI  BU DÜNYADA MUHAKKAK GÖRÜR.

Cihangir Dönmez