Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

===> KÖŞE YAZISI 4

2B işgalcileri için ecrimisil uygulaması yeniden başlatıldı

Ecrimisil, tapularını bekleyen 2B olarak tanımlanan arazilerde gayrimenkulü bulunanlar için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yeniden uygulanmaya başlandı

Haksız kullanım bedeli olan ve seçimden önce uygulanması durdurulan ecrimisil, tapularını bekleyen 2B olarak tanımlanan arazilerde gayrimenkulü bulunanlar için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yeniden uygulanmaya başlandı. Ecrimisil ödeyene mülkiyet konusunda da hiçbir hak sağlanmıyor. Aynı araziler için yıllardır belediyelere emlak vergisi ödeyen 2B işgalcileri, devletin aynı araziler için hem emlak vergisi tahsil edip, hem de haksız kullanım bedeli talep etmesini çelişki ve haksızlık olarak nitelendirdi.

Çekmeköy, Alemdağ gibi bölgelerde başlatılan ecrimisil tahakkuk ettirilecek olan 2B arazileri tespit çalışmaları 2B işgalcilerini de tedirgin etti. Devletin önce tapularını vermek için 5831 sayılı kanun kapsamında 2B arazilerin fiili kullanıcılarını belirlediğini düşünen vatandaşlar, çalışmanın ecrimisil tahakkukuna yönelik olduğunu öğrendi. Ecrimisil uygulamasının geriye dönük 5 ya da 10 yıl yürütülebileceğine de dikkat çekiliyor.

2B arazilerden ecrimisil talep edilmesinin hukuki bir uygulama olmadığını iddia eden 2B Arazi Danışmanlığı Firması Yetkilisi Hukukçu Cihangir Dönmez, bu konuda Çevre Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında dahi görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtti. Dönmez “Orman Bakanlığı bu arazilerden ecrimisil alınamayacağı görüşünde. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise 2B kapsamındaki yerlerin tasarruf yetkilisinin Maliye Bakanlığı’na verildiğini vurgulayarak, bu alanlarla ilgili yasal düzenleme yapılmadığını iddia ediyor. Aynı müdürlük, Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün hak sahipliği listesini yasal süre içinde göndermediğini, bu nedenle listenin hiçbir geçerliliği kalmadığını belirtiyor” dedi.