Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

===> KÖŞE YAZISI 8

2B arazilerde tahliye ve yıkım başladı

İlk yıkım 8 Ekim 2009 tarihinde saat 11.00’de Beykoz Mamhutşevketpaşa Köyü’nde 

2B arsa ve arazi uzmanı Hukukçu Cihangir Dönmez, Milli  Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2b araziler ve 2b araziler üzerinde yeralan binalarda tahliye ve yıkım uygulamasının başladığını belirtti.

Hukukçu Cihangir Dönmez:

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün  İstanbul Valiliği (Defterdarlık) Makamına yazdığı  19.08.2009 tarih 037400 sayılı 2/B alanları  TAHLİYE VE YIKIM KONULU YAZI

İstanbul Valiliği Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının Beykoz Kaymakamlık Makamına yazdığı 09.09.2009 tarih 78211 sayılı  TAHLİYE VE YIKIM KONULU YAZI

İstanbul Valiliği Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının Beykoz Belediye Başkanlık  Makamına yazdığı 09.09.2009 tarih 78212 sayılı 2B ARAZİ ÜZERİNDEKİ BİNALARIN 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE YIKIMI KONULU YAZI

Beykoz Kaymakamlığının Beykoz Jandarma Komutanlığına yazdığı 25.09.2006 tarih ve 1574 sayılı 2B ARAZİ ÜZERİNDEKİ BİNALARIN TAHLİYESİ VE YIKIMI KONULU YAZI

Bu emsal karar nedeniyle Anayasamızın 10. maddesinde yer alan Kanun Karşısında Eşitlik İlkesi gereği , 3091 Sayılı  Yasanın 5. ve 9. maddeleri uyarınca Beykoz Kaymakamlığına başvuran her vatandaş Beykoz bölgesinde bulunan 2b arazi ve üzerindeki yapıları tahliye ettirebilecek ve 775 Sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yıktırabilecek hale getirildi.


ÜSTELİK BEYKOZ KAYMAKAMLIĞI VE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BU KARARI :
Milli Emlak Denetmeninin ;
BU TÜR YERLERİN (2B) ÇOĞUNLUĞUNUN İŞGALLİ OLMASI,DURUMLARININ YASAL ÇERÇEVEYE OTURTULAMAMASI NEDENİYLE İÇLERİNDEN YALNIZ BU TAŞINMAZIN TAHLİYESİNİN VE YIKILMASININ TALEP EDİLMESİNİN ANAYASANIN EŞİTLİK  İLKELERİNE AYKIRI OLDUĞU yönündeki raporuna rağmen

‘’5831 Sayılı Yasanın Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler,fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın (binaların) kime ve kimlere ait olduğu ve kim ve kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle’’ Şeklindeki maddesine göre BU KONUDA KENDİLERİNİN KARAR VERMEYE YETKİLİ OLDUĞU ŞEKLİNDE  SONUÇ  ÇIKARARAK TAHLİYE VE YIKIM KARARI ALDI VE UYGULATTI.

BU EMSAL  KARAR KAMU DÜZENİNİ SARSACAK NİTELİKTEDİR. 
5831 Sayılı  Kanun 2b arazilerin üzerindeki muhdesatın tespit ve kadastro tutanağının beyanlar hanesine geçirilmesi yönünde iken ilgili bürokratlar tarafından aksi yöndeki müfettiş raporuna rağmen YIKIM ve TAHLİYE KARARI olarak uygulanması  kararı alan ilgili bürokratların  Türkiye Büyük Millet Meclisinin  iradesinin ürünü olan 5831 Sayılı Kanunun uygulanmasına karşı, kanunda kendilerine tanınmayan yetki ile kanuna karşı insiyatif alması anlamına gelmektedir.

İkinci olarak yetkili makam tarafından alınarak uygulanan bu karar Anayasamızın 10. maddesinde yazılan Kanun Karşısında Eşitlik İlkesi gereği EŞİT HUKUKİ DURUMDAKİ HERKESE UYGULANABİLİR.
Bu kararın alınmasından  ve uygulanmasından sonra ,her vatandaş yakın çevresinde bulunan 2B arazilerle ve üzerinde yeralan binalarla ilgili olarak Mülki Amir olan Vali veya Kaymakama 3091 sayılı yasa uyarınca müracatta bulunabilecek  ve 775 sayılı Kanun 18. MADDESİ İLE 2B ARAZİLERİN ÜZERİNDEKİ BİNALARIN TAHLİYE VE YIKIMI ANAYASANIN 10. MADDESİ GEREĞİNCE rahatlıkla uygulama bulacaktır.

Bu emsal karar açıkça vatandaşlar arasında binlerce şikayete,ihtilafa ve çekişmeye yol açacaktır. 
Web sitemde yazdığım ve basında yeralan YASAYA KARŞI BÜROKRAT DİRENCİ  BAŞLIKLI YAZIMIN dayandığı gerçekler su yüzüne çıkmıştır.

2B ARAZİ  MAĞDURLARI 5831 SAYILI YASANIN AÇIK HÜKÜMLERİNE RAĞMEN  OLUŞAN EMSAL KARAR VE UYGULAMASI YÜZÜNDEN BÜROKRATLAR TARAFINDAN  2B NİTELİĞİNDEKİ ARAZİNİZ HERAN ELİNİZDEN ALINABİLİR, OTURDUĞUNUZ EVİNİZ, İŞYERİNİZ HERAN MİLLİ EMLAK TARAFINDAN TAHLİYE  EDİLEBİLİR VE HERAN 775 SAYILI YASA UYGULANARAK EVİNİZ, İŞYERİNİZ BAŞINIZA YIKILABİLİR.

5831 Sayılı  Yasanın açık hükmüne rağmen bu emsal kararı  alan ve uygulayan bürokratlara karşı Meclis ne yapsın, Hükümet ne yapsın vah 2b mağduru vah.